Články

Výročí korunovace etiopského císaře Haile Selassie I

90 let od korunovace Ras Tafari Makonenna a Empress Menen

Ať už jste 2. Listopadu 1930 potkali po rozednění v hlavním měste Etiopie jménem Addis Abeba kohokoliv, každý se připravoval na tu velkou událost, která se tehdy měla konat – Korunovaci Vítězného Lva kmene Judejského… Jeho Císařské Veličenstvo, Haile Selassie I. strávil předcházející noc v modlitbách a kontemplaci společně se svou ženou – budoucí císařovnou. Během ranního zpěvu modliteb se poté k němu připojili kněží a pulzující rytmy bubnů. Starověké židovské obřady, které se užívaly za časů Krále Davida, byly v tento den znovu oživeny před Archou úmluvy. Koptský chrám ve vší své působivé síle a nádheře připomínal biblické rituály, které vás vracely o mnoho staletí do historie. Jak nadešel čas korunovace, která je dnes tou nejvýznamnější událostí v rastafariánském kalendáři, jeho císařská milost vstoupila do obřadní síně oděna v bílém hedvábí. Byl doprovázen pomocníky a kněžími, kteří prostor provoněli kadidlem.

Císařovo jméno bylo do angličtiny přeloženo jako „Power of the Holy Trinity“, (čili „Síla svaté trojice“, pozn. překladatele). On sám se zavázal podporovat církev a starat se o dodržování práva v zemi ku prospěchu lidu. Dále přislíbil zachovat integritu Etiopie a založení škol pro rozvoj duševního a hmotného blahobytu jejich poddaných.

Jakmile poté Jeho Císařské Veličenstvo zasedlo na trůn, jeho svátost Abuna Kyrillos prolomil posvátné ticho tímto prohlášením: „Knížata a ministři, šlechtici a velitelé armád, vojáci a lidé etiopští, doktoři a nejvyšší duchovní, profesoři a kněží, vzhlédněte k našemu Císaři Haile Sellasiemu prvnímu, potomku dynastie Menelika prvního, narozeného z Krále Šalamouna a Královny ze Sáby, dynastie, která trvá bez přerušení od jejich dob až do našich časů.“

Pak podle starodávných zvyků, stejně jako Samuel pomazal hlavu Davidovu, tak pomazal i Abuna Kyrillos za zpěvu a modliteb hlavu Krále Králů a s následujícími slovy jej korunoval: „Nechť Bůh udělá z této Koruny Korunu slávy. Nechť, Milostí a požehnáním, jež nám bylo dáno, můžeme mít Neotřesitelnou Víru a Čisté Srdce tak, aby nám mohla být postoupena Koruna Věčnosti. Nechť se tak stane.“

* přeložil Hev

Tématické odkazy v archívu JahMusic:

Haile Selassie I: Život a odkaz Krále králů…

Jak slavila den korunovace Jah9 & Inna De Yard?

Rest in I-ternal Power Mama Baby I

Češi a habešská válka“ rel=“bookmark“>Češi a habešská válka

Jakou muzikou žije Etiopie dnes?

Externí odkazy:

Haile Selassie I: biografie na české wikipedii

 

Back to top button