ČlánkyRozhovory

Sizzla Kalonji: Svatý bojovník nebo falešný prorok?

Velký rozhovor z roku 2002 se zásadní postavou jamajské scény

Je Sizzla Kalonji zlý vnuk Boba Marleyho, nebo mstitel bezpráví? Tento muž, nad kterým si tolik lidí láme hlavu, si začátkem roku 2002 konečně popovídal s německým časopisem Riddim. Rozhovor sice trval jen 18 minut, pak jeho producent Philip „Fatis“ Burrell udělal rozhodující pohyb rukou a bylo po všem, přesto následující text rozhodně stojí za pozornost. Mnoho otázek sice zůstalo bez odpovědi, ale přesto Sizzla využil tento krátký čas, aby nás nechal nahlédnout do svého postoje a strategie, které jsou často vnímané jako radikální. Katapultoval kolektivní vzpomínku na otroctví TADY A TEĎ tím, že zinscenoval mezi tázajícím se a tázaným hru, kde má každý svou úlohu. Kdo je otrok a kdo otrokář není podstatné, nejde o vinu a trest, ale o zlepšení situace. „Národ bez historie je jako strom bez kořenů“, řekl Marcus Garvey.

Od poloviny 90. let jsi inna di business a vydáváš alba a singly jako na běžícím pásu…

(skromný úsměv) Abych byl upřímný, pochází to od JAH. Na počátku bylo slovo a to slovo byl Bůh. S mou skromnou moudrostí komponuji písničky, protože mám v sobě hodně slov a mnoho myšlenek. Nesednu si, abych napsal hit, ale chci inspirovat a ukázat lidem světlo, aby rozuměli lépe životu. Měli by zapomenout na své obavy a svůj stres, a raději si spolu jednoduše zazpívat, protože jsou to naše myšlenky, které nás ovládají. Když zpíváme nějakou píseň, je naše duše osvobozena od trápení. Mně jde o celou jednu kulturu a národ, o uctívání Jeho Výsosti, Afriky a Etiopie, královského sídla Rastafari. Cítím se k tomu volán a miluji to, co dělám…

Tvé písně zní často tak, jako bys nesl na svém jazyku všechno to utrpení africké diaspory…

(s pokorným výrazem v obličeji) Musíš být skromný, neboť my všichni jsme děti Všemohoucího a já jsem reprezentant národa, vlastně celého světa. Jelikož ale mé kořeny leží u Davida a patřím tedy k černému národu, musím zpívat roots & culture, aby se ve mně mohli vidět naši vlastní lidé. Lidé, kteří podle toho žijí, mají ty slova, jako ochrannou střechu. Tím, jak žijeme – livity, následujeme principy HIS MAJESTY, principy života. Zpívám o této harmonii a vy to můžete v mých písních slyšet a přijmout to. Když dojdete až ke kořenům, poznáte, že jsou to chvalozpěvy. Zpívat písně znamená velebit…

Tví rodiče jsou také rastové. U vás doma na Judgement Yardu jsme potkali tvého otce…

Z rastů se skládá v podstatě celý černý národ. Mnozí, včetně mnoha černých, to nevědí. Jelikož je ale sám černý král rasta, musí být také celý národ rasta. On patří k Davidově rodu, však víte – černá, spálená pleť a vlnité vlasy. Melanin (pigment, který dává barvu kůži – pozn. př.) ukázal původ a cestu také mému otci. Když jsem se narodil, ještě rastou nebyl a holil si hlavu. Tak se to naučil, protože tehdy nevěděl o lepším způsobu. Od té doby, co zpívám pro lidi a náš národ, velebím Haile I Selassie, nosí i on hrdě svou korunu. Moji rodiče si dready nechali narůst, museli to udělat, neboť Rastafari vládne nad námi všemi.

Žijete spolu všichni na Judgement Yardu?

Ano, tam jsme vyrostli. Dříve se to tam samozřejmě tak nejmenovalo. Teprve skrz hudbu jsem přišel na to, pojmenovat můj domov Judgement Yard. Hudba znamená vibes, lásku, ale také vynášení rozsudku. Hudba může potěšit, ale také soudit. Pro I & I není hudba vtipkováním. Jde nám o to vyjádřit svůj vnitřní vztek, jako to dělal už Bobu Marley nebo Jacob Miller. I když jsem ještě mladý a lidé by si mohli myslet, že jsem ještě malý, tak přesto je to slovo, kterým soudím (JUDGEMENT) větší než já. Žijeme podle toho slova. Čiň dobré! Tvůj JUDGEMENT neznamená zabíjet lidi. JUDGEMENT znamená opravovat lidi, nebo je vychovávat. Neznamená to ničit věci. Zaručuje to upřímnost!

Když jsme tam byli, velmi přátelsky nás přivítali…

Lidé v August Town milují dobré vibes. Cizí nemusí všemu rozumět a možná by spoustu věcí kritizovali, ale o to nejde. Peníze, které vydělám na turné, dám do mého yardu. Někdy pořádáme koncerty, abychom lidem odtamtud něco nabídli. Tam venku žije spousta talentovaných mladých. Na mém yardu jsou vždy vítáni. Mohou se zde vyjádřit, dělat si co chtějí a zpívat co chtějí. Musíme být dobří lidé a žít správným způsobem.

Zkoušíš tedy dávat lidem něco zpět?

Ano musím, každý by měl. Sám se musíš naučit rozeznávat, co je dobré a co špatné, abys to mohl předávat další generaci. Jenom tak můžeš postoupit o úroveň dál. Když nepředáš, co jsi se naučil, sám zůstaneš dole. Někdy to není jednoduché, ale slovo přichází k tobě, ne ty k němu. To je JUDGEMENT!

Koho soudíš ty, když mluvíš o JUDGEMENT (souzení)?

Já odsuzuji zlo, korupci, homosexualitu, pohanství a všechny tyto věci. Tím, že je pálím, je odsuzuji. Nechci nikoho kritizovat, ale patřím k černé rase a musím tedy mluvit černě, jinak nebudeš chápat, odkud pocházím. Když nerozumíš, co říkám, pak se ponoř hluboko do černé kultury. Můj původ mi určuje, jaký jsem a to nemohu změnit. Můj národ se definoval skrze otroctví. Za vraždu tě strkají do vězení, ale za všechny ty zavražděné Afričany žádnou nápravu neobdržíme. Když mluvím o těchto věcech, předhazují mi, že jsem rasista. Přitom zde vůbec nejde o rasismus, ale o pravdu a spravedlnost. Kolik z nás bylo během otroctví zavražděno? O tom mluvím! (s naléhavým pohledem) Ti samí Babyloňané, kteří nás zotročili, napsali i bibli. My, děti otroků, jsme neměli žádný stroj na to jí vytisknout. Vládci světa vytiskli bibli, která byla čtena také na plantážích. Vytiskli slova CONQUERING LION OF THE TRIBE OF JUDAH (Vítězný Lev kmene Judajského) a také ETHIOPIA AWAITS IT´S CREATOR (Etiopie čeká svého Stvořitele). Ti obyvatelé Etiopie, o kterých je tam řeč, to jsme my, I & I! Nemůžeš mi dát bibli, kterou jsi vytiskl, a napadnout mne, jak jí přijmu. V mých písních se odvolávám na bibli, jde přece o porozumění (OVERSTANDING), ne o rasismus. ME BUN RACISM, odsuzuji rasismus!

Jde o mnohem důležitější věc: Hladovějící musí být nakrmeni, nazí oděni, o nemocné musí být pečováno, staří chráněni a o děti musí být postaráno. To platí pro všechny lidi! Jsou národy, které odsuzují ostatní, ale sami souzeni nejsou, i když vymítili jiné národy. Nemůžeš mě zavřít, že jsem někoho zabil a zároveň poslat Kolumba, aby zotročil můj lid! To je přece únos a ten je nelegální, jak se všude můžeš dočíst.

Stojím za stejnou věcí, jako Marcus Garvey…. Nic, před čím byste museli mít strach. Já neodsuzuji jenom otroctví, ale i vlastní národ, který umí být také velmi nebezpečný. Každý černoch, který obhajuje svůj národ, mne má na své straně. Ale když se jako známý zpěvák zasazuji za černé, hned přijdou bílí a šeptem říkají: „Hey, Sizzlo, my tě tu nechceme!“ Přitom neříkám nic, co byste už dávno nevěděli. Když mi nasloucháte
a pokoušíte se mi porozumět, jsem přívětivý. Nemám chuť jenom malicherně vytýkat, abych objasnil, co je špatně. Dokud mi ale bráníš v návratu do Afriky, musím v tom pokračovat, abych ukázal, že chci domů, namísto abych žil dál ve vězení…
A tak zpívám i nadále BUN DOWN BABYLON. Když říkám, že by hladovějící měli být nakrmeni a nazí ošaceni, neznamená to samozřejmě, že pálím místa, kde je jídlo a oblečení. Spíš bych jim dal své vlastní oblečení. Ale jiná místa musí být spálena – ta, kde se stáváš otrokem. Když nebudou vězení, nebudou ani vězni. Proto říkám: Pal Babylon, neboť Babylon zotročuje tvé myšlenky a tvé vzpomínky. V Africe slyšíš neustále chvalozpěvy, slyšíš stále znovu zvuky bubnů, které tě upomínají na tvou historii. Vyjdi ven a zpívej ty chvalozpěvy. Tím přece nikoho nezraňuji a také mě to nedělá rasistou…

Miluji celý svět, neboť JAH miluje celý svět. Znamená to: Sizzlo, jsi dobrý, jsi špatný, jsi rasista, jsi hoden lásky, jsi plný nenávisti… Je to slovo a je jedno, jestli je dobré nebo špatné. (tajemným hlasem) Musíte si na slovo zvyknout, ať je jakékoliv. Lidé nepřichází na mé akce kvůli mně. Ok, jsem možná dobrý, ale jsou to ty slova…


Ellen Koehling & Pete Lilly pro časopis Riddim (4/02)
přeložila Dreadla, edit Lomesh

https://www.youtube.com/watch?v=OmsNYRXtV3Q

Back to top button