Alba & SinglyNovinky

The Congos: THE SWINGING BRIDGE

Tak tedy již za pár dní se díky Opravdovému tlukotu a Boží hudbě stane neuvěřitelné skutečností a legendární veterání roots reggae historie – rasta stařešinové The Congos nám zapějí své písně svobody a vykoupení a jejich band snad pozvedne naše duše i zadky. Hou! Před pár týdny mi dal brácha Lomesh jejich poslední (byť tři roky starou) desku SWINGING BRIDGE s prosbou o nějakou recenzi, takže – pozdě, ale přece – spíše jen pár poznámek o té parádní muzice a pokusů o překlad těch důležitých poselství. Congos na rozhoupaném mostě

Congos přichází osvobodit lidi hudbou! Opravdová hudba Congos přichází osvobodit lidi. Nyní slyšte: skvělá reggae hudba přichází osvobodit lidi, hudba Congos přichází osvobodit lidi! (z písně National Heroes) Především, na nahrávání SWINGING BRIDGE se po třiceti letech od legendární spolupráce s Lee „Scratch“ Perrym ve studiu Black Ark, alba THE HEART OF THE CONGOS opět sešlo neopakovatené vokální trio v čele s originálním falsetem Cedrica Mytona, sametovým altem Roydela „Ashanti“ Johnsona po pravici a hlubokým barytonem Dericka „Watty“ Burnetta po levici, plus dalším kvalitním back-vocalistou Kenroyem Fyffem. Všichni pěvci jsou krásně vyladění a jednotní a kongeniálně se povzbuzují, střídají a doplňují, z jejich hlasů cítíte velikou hloubku a pokoru, opravdovou víru a oddanost.

A dále: samotný výčet muzikantů, kteří se sešli k nahrání těch prostých, ale úžasně silných písní hovoří, myslím, sám za sebe. Je jako stručný přehled celé té slavné reggae historie, ale i současnosti. Sešli se zde například fenomenální basák Robbie Shakespeare, klíčový kytarista Earl „China“ Smith a zásadní klávesák Ansel Collins, kteří spolu jako „The Aggrovators“ nahrávali už v polovině 70.let nesmrtelné fláky ve studiu Bunny „Striker“ Leeho. Střídají se zde dvě nepřekonatelné rytmické sekce: taxi-gangsteři Sly & Robbie a roots-radikalové Style Scott & Flabba Holt, a několik dalších vinikajících bubeníků např. Leroy „Horsemouth“ Wallace, kytarista Dwight Pickney, basy a kytary se navíc občas chápe i sám Roydel Johnson.

Dechové sekce Studio One Crew se ujal samotný Headly „Deadly“ Bennet, který již půlstoletí kraluje (ska a) reggae saxofonu (ovšemže spolu s Cedricem Brooksem!). Stejně tak za perkuse usedli v první řadě ostřílení a povolaní binghi-mani Scully Simms a Sticky Thompson (který mj. zpíval v pol. 70.let s Cedricem Mytonem v polozapomenuté kapele Royal Rasses). Nahrávalo se ve slavných studiích Channel One, Lego, Tuff Gong, Lions Den, Harry J a Mixing Lab a nic nebylo ponecháno náhodě ani ve výběru zvukových inženýrů a mix-manů. Zvuku a vůbec celé nahrávce se prostě nedá nic vytknout!

Samotné songy se mi snad ani nechce nějak rozebírat a popisovat, natož hodnotit. Snad jen podotknu, že úvodní singl Revolution je fakt burcující pecka a titulní píseň Swinging Bridge jakbysmet, ale nijak pozadu nezůstávají ani antiglobalizační one-drop Spiritual Organization, real-rockovka National Heroes nebo starozákoní one-way Ten Milion Charriots, ještě radši mám ale lamentaci Lost Sheep a geniální taxikovku Fraud System a samozřejmě dva nyahbingi opusy Concrete Zone a Hills & Walleys na závěr. Zkrátka, toto album je opravdu vyjmečně nabité a vyvážené, téměř vlastně nemá slabých mist – a proto je jeho poslech nutností!

A to ani nemluvím o mocném poselství, které celý tenhle reggae vehikl veze k vašim uším a srdcím! Je zde vlastně nenásilně a nedogmaticky předložena celá rasta doktrína (ovšem jedinkrát zde není zmiňováno jméno žádného etiopského despoty či nějaká bezobsažná klišé a zvolání někdy tak únavné u jiných) a výběr afrických, jamajských lidové a biblických přísloví a moudrosti a zkušenosti duchovních bojovníků a následovníků učení všech těch vnitřních pravd a nejvyšších skutečností. Čirá srdcovka, brácho – ber nebo nech bejt. Dovi v LMB…

* Johanes

 

Nech se zasáhnout hudbou, nech se oslovit hudbou…ta sladká reggae muzika – Ať vás reggae učí a lekci vám dá, ať vám duchovně požehná! … Tam u zdí Jericha hrála dcera Mariam na cymbály, a ještě dnes můžeme slyšet Jordánu ozvěny… Tak jako hrál Gabriel na trumpetu a David na svou harfu a Michael pěl písně svý a doprovázely ho dítka izraelský… Nech se zasáhnout hudbou…sladkou reggae muzikou… (z písně La Le Bella/ Music)

Revoluce
Cedric Myton & Roydel Johnson

Revoluce, revoluce!
Revoluce – nastal čas!
Revoluce – boj, který má smysl
zas a zas.

Přišli jsme zlomit útlak, ó jé!
A osvobodit porobené!
Spravedlnost volá po míru, Pane,
musíme zastavit zlovolné, ó jé!

Kmenová válka to nevyřeší,
jedině spravedlnost to řeší.

Boháč s jeho majetkem,
půjdou rovnou do pekel.
Myslí, že je mír a bezpečí,
ty však dojdou zničení.

Pravím, ohlašte to celé generaci:
bez spravedlnosti máte válku a destrukci.

A nyní volám: Revoluce, ó Pane!
Každý den se modlím, a pravím, ó jé:
Máme ducha a správnou vibraci,
máme hudbu, jenž nás vzhůru obrací.

Kmenová válka to nevyřeší,
jedině spravedlnost to řeší.

Revoluce, revoluce!
Revoluce – nastal čas!
Revoluce – boj, který má smysl
zas a zas.

Duchovní společenství
Cedric & Y. Myton

Je to nadnárodní společnost, a ta dnes hýbe světem.
Je to nadnárodní společnost a lidé, co tahají provázkem.
S počítačem – jejich pomocníkem, který dnes vládne světem.
Spolu s technologickým pokrokem, padá národ stále hlouběji do pekel.
Moderní technologie mění historii, a vytváří fantazii,
která přináší lidstvu pouze bídu, utrpení a hysterii.

Je to duchovní společenství, jež udržuje lidi pohromadě.
Je to duchovní meditace, jež vede lidskou mysl, ó jé jé je.

Viděl jsem křesťanské reformy, křesťanské reformy,
Viděl jsem, jak byli rastové zrozeni, jak byli rastové zrozeni.
Viděl jsem jak byli bobové haněni, jak byli bobové haněni.
Nyní ti, kteří nesou Jeho jméno jsou po světě rozprostraněni.

Je to tajný spolek, jenž bojuje za lidká práva.
Je to tajný spolek, jenž bojuje za rovná práva.

Viděl jsem křesťanské reformy, křesťanské reformy,
Viděl jsem, jak jsou teď rastové zrozeni, jak jsou teď zrozeni.
A viděl jsem jak jsou nyní rastové haněni.
Ti, kteří nesou Jeho jméno jsou po světě rozprostraněni.

Moderní technologie mění historii, a vytváří fantazii,
která přináší lidstvu pouze bídu, utrpení a hysterii.
Je to nadnárodní společnost, a ta dnes hýbe světem.

Ztracené ovečky
Cedric Myton

Kdož ví, kdož ví…?
Kterak jsem putoval cizími zeměmi, tekutými písky, řekami.
Na mé misii je v plánu dílo Boží.
Máme ještě práci, kterouž je třeba vykonat, já a mí bratří.
Hledat ztracené ovečky, kteréž nebdí, nýbrž spí.
Hledat ztracené ovečky, kteréž pláčou a úpí.
Synu člověka, z tvého vlastního srdce, pojďmež pospolu v jediném akordu.
Nyní slyšte: měli bychom všickni zpívati stejnou písní.
Nyní slyšte: měli bychom všickni hovořiti stejnou řečí.
Nyní slyšte: měli bychom všickni kráčeti stejnou chůzí.
Raději nezapomínej, odkud jsi přišel
a kam nyní kráčeti budeš.
Nyní slyš, ó Pane!
Raději vzpomni, že je čas opustiti Babylon!
Nyní je čas navrátiti se nazpět domů (- na Sion)!

Neboť oheň, oheň, oheň se rozhoří!
A horká, horká, horká láva se povalí!
A Gideon, Gideon se rozběsní!
A horký, horký, horký oheň se rozhoří!

A Babylon bude lapen do pasti krysí.
Pravím, že ten mazaný starý lišák
se chová jako klaun, hrajíc blázna, by obelstil moudrého.
Raději se ho proto střez!

Ó Pane, neboť horký, horký oheň, oheň, oheň se rozhoří!
A horká, horká, horká láva se povalí!
A Gideon, Gideon se rozběsní!
A horký, horký oheň, oheň, oheň se rozhoří!

Rozhoupanej most
Cedric Myton & Roydel Johnson

Rozhoupanej most –
Víš, že se kejvá sem a tam – jak v rock’n’rollu,
tam na hraně by ses však měl mít na pozoru –
Pozor dej:
nežli ztratíš svý bohatství – pozor dej,
nežli přijdeš o svou duši – hej hej!

Život je totiž převelice vážná věc –
někdy prohráváš a někdy vyhraješ.

Nezahazuj svoji hůl nežli řeku přeskočíš.
Nepal mosty, i když je překročíš.

Někdy musíš svou roli rozehrát,
než se na tě může štěstí pousmát.

Někdy by ses měl trochu víc pomodlit,
našemu božímu otci se svěřit.

Někdy je třeba, abys krapet zabral,
abys to potom až do konce dohrál.

Ten, kdož žil nejdéle nejvíce uviděl –
i když od nevidím do nevidím životem šel.

Zase ale až tak moc netlač na káru,
ani to však neber na lehkou váhu.

Tam na tom provazovým mostě
se budeš kejvat nahoru a dolu,
ale tam na hraně bys to měl vzít pod kontrolu –
v tomhletom swingujícím rock’n’rollu –
tam na vrcholu by ses však měl mít na pozoru,
dříve než příjdeš o svý zlato –
měj se na pozoru,
dřív nežli ztratíš svoje nitro…

* přeložil Johannes (2009)

Back to top button