Dub Club Prague 3: Irration Steppas meets Sinai Sound System @ Prague, Fuchs2

Začátek: 20. 09. 2019

 

Iration Steppas Official je #legenda #dub #soundsystem #culture, kterou snad není potřeba příliš představovat. Mark Iration, srdce a mozek celého projektu, se hudbě věnuje už od začátku 80. let. Svůj první soundsystém „Ital Rockers” postavil na přelomu 80. a 90. let, a jen o něco později i svoje legendární “High Rise“ studio. Okolo roku 1993 se potkal s Dennisem a.k.a. D. Rootical, s kterým vytvořili nejen alternativní projekt Kitachi (vycházející na legendárním labelu Dope On Plastic), ale především postavili původní “Iration Steppas soundsystem”. Do šíršího povědomí se dostali vydáním hned prvního singlu „Scud Missile”/“Mistical Warrior”, po kterém následovalo mnoho dalších jako “Killimanjaro”, “Reminiscence”, “Jungle Jungle”, “Locks” nebo “What’s Wrong”; stejně jako několik alb a kooperací. Osobitý zvuk Iration Steppas (těžkotonážní basa, techno kopáky, přísné syntetické skanky a ostré melodie) se stal jejich vlajkovou lodí a nevratně změnil podobu moderního dubu a ovlivnil tak celou současnou generaci. Důvodem, proč jsou i dnes jejich show naprosto unikátní, je především to, že velkou část z toho nejlepšího (a nejpřísnějšího), co Mark Iration prezentuje, dodnes nikde nevydal, a tak jediná možnost, jak si to naplno vychutnat, jsou právě jeho vystoupení.

Sinai Sound System je v současnosti jedním z nejprogresivnějších evropských soundsystémů. Ačkoliv se počátek jeho veřejného působení datuje teprve do roku 2014, už dnes má maximální respekt napříč globální dub/soundsystémovou scénou. Mužem č.1 je Huw Williams, jehož filosofií je propojovat tradičním přístup k soundsystémové kultuře s možnostmi nejmodernějších technologií z oboru audio a zvukové reprodukce. Jeho zvuková souprava, která vychází z původního Iration Steppas soundsystému, je dnes považována za jednu z nejlíp znějících na poli dub/reggae soundsystémů. I díky tomu je dnes zván, aby zvučil na těch nejlepších evropských mejdanech, jako například na letošní Dub Academy na Rototom Sunsplash nebo na Outlook Festivalu, včetně boat parties na moři. Stálá crew SINAI dnes čítá 4 osoby, každou se specializací na jinou oblast této kultury – od stavění speakerboxů až po originální hudební produkci. SINAI se také proslavil jako vůbec první soundsystém, který kdy zvučil oficiální Boiler Room event.

20. 9. máte v klubu Fuchs2 na pražském ostrově #Štvanice jedinečnou možnost zažit setkání Mistra a svého žáka – Iration Steppas meets Sinai Soundsystem. Buďte připraveni! Brány Dub Club Prague se znovu otvrírají!
_________________________________

[ ENGLISH VERSION ] 🇬🇧 IRATION STEPPAS is a #legend of the dub soundsystem culture that may not need no introduction. MARK IRATION, the hearth and brain of the project, has been involved in music since the early 1980s. He build his first sound system “Ital Rockers” at the end of the 80s and only a little later opened his “High Rise” recording studio. Around 1993 he met Dennis D. Rootical, with whom he founded the #Kitachi project (on legendary „Dope On Plastic“ label) and above all build the original “Iration Steppas Sound System”. They became widely known after releasing their first single „Scud Missile“ / „Mistical Warrior“, followed by others like „Killimanjaro“, „Reminiscence“, „Jungle Jungle“, „Locks“ or „What’s Wrong“; as well as a number of albums and collaborations. The distinctive sound of Iration Steppas – #heavy-weight #bass, techno kick drums, hard synth chords and sharp melodies – has become their signature that has transformed irreversibly the shape of today’s dub #music and influenced an entire generation of musicians and producers. The reason why their shows preserve its uniqueness is the fact that much of their best #production is never been released and the only way to #experience it is at their own performances.

SINAI SOUND SYSTEM is currently one of Europe’s most progressive sound systems. Although the first of their public performances date back only to 2014 it has gained utmost respect throughout the global dub / sound system scene. The No. 1 man is Huw Williams, whose philosophy is to combine the traditional approach to sound system culture with the capabilities of current state-of-the-art audio technologies. Their setup, based on the original Iration Steppas Sound System, is now considered one of the best sounding reggae/dub sound systems in the world. Thus, SINAI is being invited to back the best parties in Europe such as this year’s Dub Academy at #Rototom or #Outlook festival, incl. the boat parties. The core of the crew counts 4 people, each specializing in a different area of dub culture – from building speakers to producing of their own music. Along many other SINAI’s credits, they were also the the first sound system to ever provide sound for the official #Boiler Room #event.

Now you have the opportunity to experience the meeting of the master and his disciple – Iration Steppas meets Sinai Sound System – only 20. 9. in club Fuchs2 on the beautiful #island #Štvanice in #Prague.

Get ready! The gates of Dub Club Prague are opening again!