Jak Kryštof Kolumbus objevil Jamajku?

Dle lodních deníků přistál Kryštof Kolumbus u jamajských břehů 4. května 1494 a prohlásil je za španělské území. Takhle snadné to tehdy bylo, místních domorodců se nikdo neptal. Jak to vidí s odstupem času jamajští reggae zpěváci? “Nechtěli ho v Itálii a tak se plavil za oceán a raboval tam, zloděj…” zpívá Joseph Hill z kapely Culture v songu “Christopher Columbus”. Jeho kolega Burning Spear jde ve stejnojmenné písničce ještě dál: “Je to zatracený lhář! Říká, že byl první, kdo objevil Jamajku. A my odpovídáme: A co Arawakové (původní indiánští obyvatelé ostrova) a pár černých mužů, kteří tam byli před ním? Je to lhář…” Ani pohled David Hindse ze Steel Pulse je daleko euro-americké glorifikaci tohoto italského mořeplavce. “Spojte se! Všechny ostrovy pospolu a bojujte proti útlaku. Kryštof Kolumbus a kapitán Hook, piráti oceánů oslavováni v tvých knihách. Netušili ale, že tato hudba nám pomůže najít naší cestu. Říkám, je to zdroj, který nás sjednocuje a tepe v našich žilách…”

Nedivte se těmto slovům. Rastové se nebojí zpívat o faktech, na kterých je postavený Babylon, v kterém žijeme. Objevení Ameriky znamenalo sice expanzi Evropanů do světa, ale také to byl krutý konec příliš mnoha původních kultur a obyvatel severní i jižní Ameriky. Plus miliony zotročených Afričanů k tomu, které tam následně odváželi otrokáři ze západní Afriky, aby makali na plantážích, hledali zlato a nebo jinak sloužili bílým pánům. Hořká příchuť? Ano, právě to jsou kořeny frustrace mnoha dalších generací, které byly odvezeny z Afriky do Nového světa. A potýkají se s tím dodnes, akorát se o tom dnes zpívá už asi jen v reggae…

* Admiral Kolíbal
(článek je z roku 2016)